Да са живи, да са здрави нашите пожарникари!
В градове и по села да ни пазят от беда!
В огън и вода щом влизат невредими да излизат! Нека всеки в униформа бъде винаги във форма!
Наш’та Гражданска защита на Доброто да е щитът! А любимата Родина само мирни дни да има!
Тъй да бъде догодина!
Тъй да бъде доамина!