Бюджет IV тримесечие

Обяснителна записка за изпълнението но бюджета към 31.12.2016
PR.TXT otchet paragrafi