НАЦИОНАЛНИЯТ ФЛАГ Е ГОРДОСТ ЗА ВСЕКИ НАРОД!!!
А ДЕНЯТ 3 МАРТ НИ ПРИЗОВАВА И ЗАДЪЛЖАВА ДА ИЗДИГНЕМ ВИСОКО КРАСИВИ БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНА!
И ДНЕС 5-ГОД. ЕДУАРД ГАВРИЛОВ ОТ ||| А гр. С ГОЛЯМО ВЪЛНЕНИЕ ИЗДИГНА НАЦИОНАЛНИЯ ТРИКОЛЬОР.
В ДВОРА НА ДГ „ЛЮТИЧЕ“ ЗАСИЯ НОВ И ЧИСТ БЪЛГАРСКИ ФЛАГ – СВЕТЪЛ И ПРЕКРАСЕН КАТО СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ!