140 г. Национална Гвардейска Част

“Знайте, че ние сме бранителите, но Вие сте пазителите на всичко свято в нашата Майка България!” – думи към екипа на “Лютиче”, от достойните мъже на България
С присъствието си те пробудиха неподправени емоции и запечатаха чувства на Национална гордост. Образът им породи възхищение и респект у възпитаниците ни и показа най-положителния модел на поведение.