Финансова отчетност за изпълнението на делегирания бюджет за  първото тримесечие с натрупване от началото на 2021 г.