ПРЕДЛОЖЕНИЕ  за доставка на продуктите

Заповед № 1411-251/27.06.2018г.  за
избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“