„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община – район Подуяне“ – отворена