Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание 

                                                                   Уважаеми родители на децата от 1А  и  1Б групи,

Уведомяваме Ви, че в детското заведение стартира работа по проект „Семейството и спортът“.

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на спорта –2018 г.

Проектът е насочен към насърчаване на практики за възпитание в здравословен начин на живот за децата от детската градина и техните семейства.

С децата ще бъдат проведени занимания, които ще включват:

  • Създаване на нагласа и мотивация за участие в допълнителни занимания със спортна дейност.
  • Разучаване на спортни игри.
  • Атрактивно поднесена информация относно екологичното възпитание, безопасно поведение в планината и полезни практически дейности.
  • Запознаване с туристическия поход, като форма за практикуване на физическа активност, социализация и личностна изява.

Образователните и практически занимания ще се провеждат от учителите по групи на територията на детското заведение. Заключителната част предвижда провеждане на спортен празник „Ден на семейството и спорта“, в природен парк Витоша.

За участващите деца и родителите е осигурен транспорт до местност „Дендрариума“, откъдето ще потегли еко-поход до „Игликина поляна“. Празникът ще продължи със състезателни игри между смесени отбори от деца и възрастни.

Нашите основните цели са:

  • укрепване физическото развитие на децата, усъвършенстване на моториката и двигателните им способности.
  • формиране на положително отношение към физическата култура и спорта, като предпоставки за активен и здравословен начин на живот.
  • съвместна работа с родителите по превенция на рисковите фактори за здравето на децата – ниската физическа активност и съпътстващите заболявания.
  • стимулиране на желание за практикуване от деца и родители на активен двигателен режим – популяризиране на туристическия поход като атрактивна и полезна форма на физическа активност.

Моля заявете Вашето съгласие/несъгласие в съответните декларации, които ще получите от учителите по групи.