И педагози от ДГ 177 “Лютиче” – район Подуяне взеха участие в практическото обучение на 12.06.2023 г. на Столична община.
Те изразиха своето удовлетворение, че изключително важната информация за спешните детски състояния е била поднесена от доктор Вл. Стоичков компетентно с акцент върху наистина същественото.
Изказът на експерта е достъпен, завладяващ и успяващ да “прикове” вниманието на слушателите към животоспасяващи техники и адекватни, бързи реакции в ситуации с пострадали деца.
Благодарност към организатора “Академия първа помощ” за предоставената възможност!
Опазването живота и здравето на нашите деца наистина нямат цена!