ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 177 „ ЛЮТИЧЕ ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА