НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
НА НОВОКЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА -НАБОР 2018!!!
Уважаеми родители,
Поради това, че в момента в ДГ 177 „Лютиче“ текат СМР, Ви уведомявам, че документи за записване може да подавате в деловодството на район „Подуяне“ – гр. София, 1517, ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51, ет. 1. От 17.05.2021г.
Важно! – Изписвайте актуален телефон за обратна връзка.