Проведена Анкета в 177 ЦДГ „Лютиче“ – София

Благодарение на г-жа Калина Кръстева – директор на 177 ДЦГ „Лютиче“ гр. София, проведохме успешно проучване с няколко кратки въпроса. В това проучване устастваха 91 човека.
Тези въпроси са свързани с качеството на учебното заведение и удовлетвореността на родителите и децата от посещението му.

Ето и резултатите от проучването: