Можете да разгледате отчета, кликвайки на долния бутон

Отчет за бюджета-юни 2017г.