СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ПОДУЯНЕ

ЗАПОВЕД

Вижте документа

 Mестата за прием са обявени

Вижте документа

Групи за учебната 2023/2024 година (с прием от м. септември)

Вижте линка

Нови групи за деца родени 2020, 2021  и 2022 г. след преустройството на ДГ № 177 „Лютиче“, район „Подуяне“

Вижте линка

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,

ДГ 177 е с Акт 15.

Предстои държавно – приемателна комисия назначена от ДНСК.

След издаване на Разрешение за ползване – УВЕ, местата ще бъдат обявени.

Следете секция „Новини“ на ИСОДЗ ПГУ и I клас.

От 15.09.2023/ учебна 2023/2024 г./ броят на възрастовите групи ще бъде 10, както следва:

2 яслени групи за деца от 10 мес. до 3 години; Ясли „Симба“ и „Тинкърбел“ – набор 2022 и 2021
4 групи – 3-4 годишни; Първи групи „Мики Маус“, „Жабчета“, „Кокиче“ и „Маргаритка“ – набор 2020
1 група – 4-5 годишни; Втора група „Мечо Пух“ – набор 2019
1 група – 5-6 годишни; Трета група „Слънчице“ – набор 2018
2 групи – 6-7 годишни; Четвърти групи „Калинка“ и „Шарено петле“ – набор 2017

График за родителски срещи за учебната година 2022/2023 г.

С уважение: К. Кръстева /директор на ДГ №177/

ВАЖНО

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

НА НОВОКЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА -НАБОР 2019!!!
Уважаеми родители,
Поради това, че в момента в ДГ 177 „Лютиче“ се извършват строително монтажни работи, Ви уведомявам, че документи за записване може да подавате в деловодството на район „Подуяне“ – гр. София, 1517, ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51, ет. 1.
Важно! – Изписвайте актуален телефон за обратна връзка.
С уважение: К. Кръстева /директор на ДГ №177/

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

​Във връзка с Ваши запитвания, Ви уведомявам следното:
​Издадено е Разрешение за строеж №39/30.10.2018г. от Гл. архитект на район „Подуяне“ – СО, съгласно одобрени инвестиционни проекти на 28.09.2018г. за обект: „Преустройство, промяна предназначението на помещения, пристройка на нов корпус за 2 ясленигрупи, 2 градински групи и физкултурен салон към сградата на ДГ 177 „Лютиче“, в УПИ II-“за ОДЗ“, кв.150а, м.“Суха река“, к-с „Ботевградско шосе-север“.
​През 2020 г. е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на горецитирания обект, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Избрана е фирма „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД. Срокът за изпълнението на строително-монтажните работи е 650 календарни дни, считано от 26.02.2021г.
​На 07.07.2021 г. при извършване на строително-монтажни работи по съществуващата сграда на детската градина, възниква непредвидена ситуация с дефект на стоманобетонов покривен панел на сградата. Вследствие, на което са спрени строително-монтажните работи в старата сграда, със Заповед от проектанта и строителния надзор. Възложено е обследване на покривната конструкция на сградата и подпокривното пространствона доц. д-р инж. Емад Абдулахад – Декан на Строителния факултет на УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия). На база на обследването е изготвено становище от „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД с посочени мерки за предприемане, относно укрепване и усилване на покривната конструкция.
​Предвид горното, е изготвен проект за укрепване на покривната конструкция, който в момента се разглежда, след което ще бъде издадена Заповед за допълване на Разрешението за строеж и строително-монтажните работи ще продължат.
​Строително-монтажните работи по новия корпус се извършват по график.
​Крайният срок за завършване на строителството е декември 2022г.
​Посещението на децата в детската градина ще започне след въвеждане на обекта в експлоатация.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА № 177 „ЛЮТИЧЕ”, ГРАД СОФИЯ

Уважаеми родители,

Във връзка с зачестили въпроси относно възможност за участие на децата от детската градина в допълнителни образователни дейности (ДОД), Ви уведомявам следното:

Поради преустановения достъп до сградата на Детска градина № 177 „Лютиче”, град София, считано от 06.04.2021 г., със Заповед № РПД21-РД09-116/05.04.2021 г. на Кмета на СО – Район Подуяне, децата от детската градина са разпределени за отглеждане в:

1. 105-та Детска градина „Ракета”;

2. 103-та Детска градина „Патиланско царство”;

3. 173-та Детска градина „Алиса” – филиал;

4. 74-та Детска градина „Дъга”.

Предвид горното, допълнителни образователни дейности в Детска градина № 177 „Лютиче”, град София, не се осъществяват. При желание от страна на родителите за включването на разпределените за отглеждане деца в допълнителни образователни дейности, предлагани в горепосочените четири детски градини, компетентността да се произнесе по въпроса е на съответния директор.

КАЛИНА КРЪСТЕВА
ДИРЕКТОР

Новини

Покана

Покана Вижте документа

!!! ВАЖНО!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА набор 2018, I – ва група ,,Сънчице”

Уважаеми родители,
Благодаря, че избрахте ДГ 177 ,,Лютиче”! Факт, че Вие избирате нас, а не ние Вас!
На 31.08.2021 г. – вторник, в 8.30 ч. – (сутрин) ще се проведе родителска среща.
С оглед на това, че в ДЗ все още текат СМР и не се допускат външни лица, аз, мед. сестра Василева, госпожа Хинкова, госпожа Петрова и госпожа Стоименова ще ви чакаме точно пред входа на ДГ 177 в игрище “Клетката”.
Присъствието на всички е задължително! В случай, че Ви е невъзможно, моля подсигурете Ваш представител.

С уважение,
Калина Кръстева
Директор на ДГ 177 “Лютиче”

Уважаеми родители,

вследствие на течове на покривната конструкция и обмокряне по таваните на третия етаж на детската градина се получи авариране на ел.инсталация, обмокряне на проводниците и нарушване на изолацията им. Поради това, че в момента ДГ е в основен ремонт, същата е с изключено топло захранване.

При използване нагревателни уреди за отопление на групите, аварира и ел. инсталация на първия и втория етаж. Състоянието ДГ 177 създава реална опасност за здравето, живота и отглеждането на децата в сградата.

От 12.04 – понеделник, децата и персонала се пренасочват в следните градини:

1а и 1б групи в ДГ 105 „Ракета“

2а и 2б групи в ДГ 103 „Патиланско царство“

3 група в ДГ 74 „Дъга“

4 група в ДГ 173 филиал „Алиса“

В А Ж Н О!!!
Уважаеми родители,
Във връзка с усложнената противоепидемична обстановка и нарастващия брой родители с положителен резултат (болни деца няма!) НАСТОЯВАМ да проявите разбиране относно престоя Ви в двора на ДГ 177 „Лютиче”. Бъдете с поставено лично предпазно средство!
Нека запазим здравето и живота на персонала и най-милото Ви – децата!!!

Калина Кръстева
Директор на ДГ 177

Вижте писмото

Благодарствено писмо

До г-жа Кръстева Директор на 177 ДГ "Лютиче"

Вижте писмото
Свалете документа
Вътрешни правила за дейността на детска градина №177 „ЛЮТИЧЕ” В извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

Свалете документа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧВА ОТ

18.05.2020 г. – 29.05.2020 г. от

9.00 ч. – 13.00 ч.

В РАБОТНИ ДНИ

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ВАЖНО!!!!!

Уважаеми родители,

във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020г на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, ДГ№177 „Лютиче“ създаде УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ.

Таксите можете да проверите с точност на www.roditel.eu. За месец февруари, няма да се начислява лихва на дължимата сума.

Банкова сметка:  IBAN: BG87SOMB91303126308500    BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД 

ДГ 177 „Лютиче”  -София    Булстат 000674935

За контакт : За контакт : cdg177@abv.bg – г-жа Д. Стаматова

Моля, в платежното нареждане, изписвайте точно ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО и ГРУПАТА , която посещава. Превеждайте само точната сума, след проверка в горепосочения сайт.

Сумите за Допълнителните образователни дейности, към настоящия момент ще се плащат на ръка, като това ще се случи след като Детска градина №177 се върне в нормален режим на работа.

Влизането на родители и други посетители в детската градина не се допуска.

Бъдете здрави и отговорни!

Пазете себе и семействата си!

От Ръководството на ДГ№177

Вижте повече
ГД Пожарна безопасност и защита на населението , МВР.

Вижте повече
Вижте повече
Народно събрание на Република България

Вижте повече
Вижте повече
Конкурс ,,Зимна приказка"

Вижте повече
Вижте повече

Децата от ДГ 177

Уважаеми приятели, с гордост съобщаваме, че децата от ДГ 177 “ ЛЮТИЧЕ“ стъпиха на голямата сцена!  

Фондация “Мечта за дете” има собствен химн.

Песента се казва “Дете мечта”.

В нея участват Крисия, Галя Георгиева и деца от школата за вокално майсторство “Мюзик бокс” заедно с деца от допълнителната дейност по пеене с микрофон към ДГ 177 ”ЛЮТИЧЕ” с вокален педагог Катина.

За първи път песента беше изпълнена на 23.09.2019г в зала едно на НДК.

Вижте повече
Вижте повече

Деца от детска градина “Лютиче“ посетиха ГДПБЗН

Турнето продължава!

Вижте повече
Запознайте се с условията!

Национален конкурс “Най-усмихнат клас на България 2018”

Бъдете инициативни!

Запознайте се с условията!
Вижте повече

На гости в библиотеката

Вижте повече
Вижте повече

Международен ден на учителя

Вижте повече
Вижте повече

Кутия на Надеждата

Вижте повече
Вижте повече

Благодарствено писмо

Вижте повече

Групи

Зони